For fire år sidan stemte færre enn to tredelar av dei som var gamle nok til å delta i sitt andre val. Dei unge mennene er aller verst.
NPK-NTB
NPK-NTB

Mens tenåringane, dei aller yngste veljarane, deltar i omtrent like stor grad som resten av befolkninga, er fråfallet stort når dei kan avleggje stemme for andre gong, melder NRK.

– Andregongsveljaren er 22–25 år gamle og er faktisk den aldersgruppa med den lågaste deltakinga, seier forskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning. Ved stortingsvalet i 2013 var deltakinga i denne gruppa berre 63,5 prosent. Bergh trur livssituasjonen i tjueåra spelar ei viktig rolle.

LES OGSÅ: Unge veljarar skapte valsjokk i Storbritania

– Dei er gjerne ferdige med vidaregåande skule, mange har flytta heimanfrå og er i ein overgangsfase i livet. Det å stemme og vere politisk aktiv er nok ikkje det første ein er opptatt av.

Deltakinga har auka litt i den aktuelle gruppa, og unge kvinner stemmer i større grad enn unge menn.

LES OGSÅ: Kjempar for å få fleire unge veljarar

– Den forskjellen blir større for kvart val. Etter kvart som tida går, utgjer kvinner ein mykje større del av dei som stemmer, seier Bergh.

LES OGSÅ: Partia er som eit kaotisk landskap

Oppdatert: fredag 1. september 2017 10.51

LES OGSÅ

ANNONSE