Fleire gjennomfører vidaregåande

No fullfører tre av fire elevar innan fem år.

Framtida
Publisert
Oppdatert 04.06.2017 19:06

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Nesten 65.000 elevar starta vidaregåande opplæring første gong hausten 2011. Fem år seinare hadde 73 prosent av desse elevane fullført og oppnådd studie- eller yrkeskompetanse.

Dette er ein auke på over 3 prosentpoeng samanlikna med det første kullet som begynte i vidaregåande etter innføringa av Kunnskapsløftet i 2006, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Kvinner gjennomfører i noko større grad enn menn. 78 prosent av dei kvinnelege elevane bestod den vidaregåande opplæringa i løpet av fem år. Blant dei mannlege elevane gjennomførte 68 prosent vidaregåande skule i løpet av fem år.

LES OGSÅ: Kraftig nedgang i fråværet etter innføring av fråværsgrense

Finnmark er framleis fylket med den lågaste delen elevar som fullfører med studie- eller yrkeskompetanse, men gapet til dei andre fylka minkar.

Av dei som starta på vidaregåande i 2006 hadde knapt 50 prosent av elevane i Finnmark fullført med studie- eller yrkeskompetanse fem år seinare, rundt 20 prosentpoeng lågare enn i landet samla sett. For 2011-kullet i Finnmark hadde delen gått opp til over 64 prosent.

LES OGSÅ: Kunnskapsministeren besøkte landets beste vidaregåande skule