Trur på fleire private yrkesskular

Vil mangla 90.000 fagarbeidarar i 2030.

Framtida
Publisert
Oppdatert 04.06.2017 19:06

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Den første private yrkesskulen i landet opnar truleg i Bergen neste haust, melder NRK.

Kunnskapsdepartementet har godkjent at entreprenørbedrifter på Vestlandet kan starte ein yrkesfagleg friskule i Bergen, skriv NRK.

Skulen kan ha opptil 60 elevar på kvart av trinna VG1 bygg- og anleggsteknikk og VG2 byggteknikk, og den skal liggje sentralt i Bergen. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i Hordaland og Sogn og Fjordane, som står bak prosjektet, håpar at dørene kan opne neste haust.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) meiner behovet for yrkesskular er stort. Dersom ikkje fleire vel yrkesfag – og fullfører – vil det ifølgje han mangle 90.000 fagarbeidarar i 2030. Han meiner det vil dukke opp fleire private yrkesskular framover.

– Det er fordi behovet er så stort og vi ønskjer fleire friskular for yrkesfag som eit supplement til det offentlege tilbodet. Men det føreset sjølvsagt at vi ikkje går tilbake til den gamle lova som sa at slike skular var forbodne, seier Røe Isaksen til kanalen. (©NPK)