Føreslår også at berre norske statsborgarar skal telje med i utrekninga av stortingsmandat.

NPK-NTB
NPK-NTB

Det seier Sp-nestleiar og leiar av programkomiteen, Ola Borten Moe, til NRK. Han meiner at grunnlaget for støtte til trussamfunna berre bør reknast ut frå talet på norske statsborgarar blant medlemmene.

– Alle i Noreg står sjølvsagt fritt til å utøve trua si på vanleg vis, men det er ikkje nødvendigvis jobben til det norske fellesskapet å betale for det, seier Borten Moe.

LES OGSÅ: Miljøorganisasjonar i strupen på Borten Moe

Partiet meiner også at mandatfordelinga på Stortinget ikkje bør regulerast av folketalet i kvart fylke, slik det blir gjort i dag, men ut frå talet på innbyggjarar med norsk statsborgarskap.

– Eg synest det er unaturleg at mandatfordelinga på Stortinget baserer seg på talet på innbyggjarar, all den tid du er nøydd til å vere norsk statsborgar for faktisk å kunne stemme, seier Borten Moe.

Olaug Bollestad i KrF er kritisk til forslaga og seier blant anna at dei som ikkje har stemmerett, treng personar i Stortinget som taler deira sak.

LES OGSÅ: Sp-aksjon skal stoppe tvangssamanslåing av kommunar

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.14
ANNONSE