Ingen vil ha namnet Vestlandsregionen

Åsmund H. Eikenes
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Nei til namnet Vestlandsregionen

Fredag tvitra Framtida ei avstemming om namnet på det nye storfylket på Vestandet.

54 personar stemte, og over halvparten vil at namnet på det nye storfylket skal vere Vestlandet. Nesten ingen vil ha namnet Vestlandsregionen.

Ei fellesnemd sett saman av representantar frå dei tre fylkeskommunane skal no forma ut den endelege avtalen for storfylket på vestlandet. Om administrasjonsspråket skal vere nynorsk, nøytralt eller bokmål, er noko fellesnemda skal vurdere vidare.

Kva namn meiner du at storfylket bør ha? Gi di stemme i kommentarfeltet under.