App-vilkår på ein gjennomsnittleg telefon overstig Det nye testamentet med god klaring, ifølgje Forbrukarrådet. 

I kampanjen #appfail les Forbrukarrådet vilkåra til appar på ein vanleg mobiltelefon – ord for ord. Tidlegare las Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre, vilkåra for Candy Crush. Når denne saka vert skriven har ekspert på sosiale medier, Astrid Valen-Utvik teke over stafettpinnen.

Kampanjen har Forbrukarrådet starta for å kjempe mot brot på grunnleggjande forbrukarrettar.

LES OGSÅ: Skreddarsydd internett – slik samlar nettsidene informasjon om deg

For å bruke appar, må du ofte akseptere vilkår som at:

► Du gir slepp på privatliv

► Appen sporar deg, sjølv når den ikkje er i bruk

► Identifiserbar data kan bli vidaresolgt

► Vilkår kan endrast utan varsel

Kva ville du sagt om ein app solgte bileta dine?

 

 

Video av Forbrukarrådet.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.09
ANNONSE