Byter ut bokmål med nynorsk

Ida Bergitte Andersen Hundvebakke
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det skriv Hordaland torsdag. Kommunalsjef Else Berit Kyte fortel til avisa at det var mangel på læremiddel på nynorsk som gjorde at ein starta å bruke bokmål for ti år sidan. Ei betring i denne situasjonen er noko av bakgrunnen for at dei no skal bruke nynorsk igjen.

– For det fyrste er dei nynorske læremidla blitt mykje betre. Dessutan opplever me òg eit sterkt ynskje frå brukargruppene om nynorsk opplæring. Ikkje minst frå foreldre med skuleborn. Dei opplever at det er vanskeleg å hjelpe borna, som lære nynorsk på skulen, når språket er ulikt det dei sjølv har lært.

LES OGSÅ: Nynorsk for vaksne innvandrarar

Rektor ved Voss vaksenopplæringsenter fortel at den første nynorskgruppa skal starte rundt 10.mars 2016. Ho saknar dog betre læringsmatriell på nynorsk, eit materiell ho ikkje meiner er fullgodt i dag.

– Medan opplæringlova gjer det lovpålagt å ha undervisningsmateriell klart samstundes på nynorsk og bokmål, er det ikkje noko tilsvarande krav for vaksenopplæringa. Me frykter difor at det kan bli ein del ekstraarbeid med å leggje til rette opplæringa. Men me har ein svært dyktig lærarstab, og kryssar fingrane for at det skal gå bra, seier Odrun Vellene Vevatne til avisa.

LES OGSÅ: Vil at innvandrar skal få lære nynorsk

Det er for gale
Ullensvang er ein av dei neste kommunane som skal stemma over om ein skal innføra nynorsk i vaksenopplæringa. Det skjer i kommunestyret i 14.desember. Om vedtaket går gjennom med fleirtal kjem kommunen til å bytta målform i 2017. Trass i at Ullensvang er ein nynorskkommune har dei til no berre brukt bokmål i vaksenopplæringa. Også her har årsaken vore for få læremiddel på nynorsk.

– Det er for gale. Me har etterspurt det lenge, og ser no at det er fleire kommunar som vil byta språk. Eg meiner det er eit statleg ansvar å sikra læremiddel på begge målformer, seier ordførar Solfrid Borge til Framtida.no. Ho er også styreleiar i Landsamanslutninga av nynorskkommunar.

Også i Ullensvang har brukarane ytra ynskje om å byta frå bokmål til nynorsk. Kommunen har i dag kring 100 elevar på vaksenopplæringa.

– Dei har barn på skulen som lærer nynorsk, og når foreldra skal hjelpa dei med leksene blir det ein klinsj. Eg meiner det er viktig at nynorskkommunane no står saman og byter målform til nynorsk. Då blir det eit større press for å få gode læremiddel også på nynorsk.

LES OGSÅ: – Mållaget må ta sin del av skulda for nynorsksvekkinga

40 kommunar med nynorsk
Noregs Mållag sette i haust i gang NyNorsk-kampanjen for få fleire kommunar til å skifta til nynorsk. Etter vedtaket på Voss er det 40 kommunar med nynorsk opplæring.

– Dette er svært gledeleg. Folkeveksten kjem i heile landet av utanlandsk innvandring, og god norskundervising er avgjerande for god integrering. I kommunar med mykje nynorsk, bør vaksne innvandrarar læra det språket ungane lærer på skulen, og som vert brukt elles i kommunen, seier , seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag, i ei pressemelding.

Faktaboks

Her er nynorskkommunane som gjev opplæring i nynorsk for vaksne innvandrarar:

Suldal
Fitjar
Granvin
Jondal
Kvam
Kvinnherad
Stord
Askvoll
Aurland
Balestrand
Eid
Fjaler
Førde
Gaular
Gloppen
Gulen
Jølster
Hornindal
Hyllestad
Høyanger
Leikanger
Luster
Naustdal
Sogndal
Solund
Stryn
Hareid
Herøy
Sande
Ulstein
Vanylven
Volda
Ørsta
Nissedal

Opplæring på både nynorsk og bokmål:

Vik
Lærdal
Hordaland
Eidfjord
Ulvik

Kjelde: Noregs Mållag