Fem arbeidsutval skal sikre at elevane får den kompetansen som arbeidslivet treng.

Det skriv Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

– Yrkesutdanningane vi tilbyr elevar i dag vart etablert for 20 år sidan. Mykje i arbeidsmarknaden har endra seg på den tida. No må vi fornye yrkesfaga – både for å sikre at arbeidslivet får den kompetansen som trengst, og at ungdomane får relevante jobbar, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldinga.

LES OGSÅ: No vil over halvparten gå på yrkesfag

Fem arbeidsutval
Utdanningsdirektoratet skal leia arbeidet som òg involverer partane i arbeidslivet. Fem arbeidsutval skal vurdera kompetansebehova på kort og lang sikt og gje innspel til korleis yrkesutdanninga i framtida bør sjå ut. Utvala skal avslutte arbeidet sitt innan 2017.

– Det er heilt avgjerande at partane i arbeidslivet deltek i dette arbeidet. Det vil bidra til at dei om lag 30.000 ungdomane som kvart år søkjer seg inn på yrkesfag, får ei opplæring best mogleg tilpassa behova i arbeidslivet, seier Røe Isaksen.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.03
ANNONSE