Talet på studentar auka med 3.400 personar i fjor, nesten alle desse var kvinner.

NPK-NTB
NPK-NTB

I alt 272.500 personar var studentar i høgare utdanning i Noreg eller utlandet per 1. oktober 2014, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

LES OGSÅ: Kjønnspoeng – òg til menn 

Det svarar til ein auke på rundt 3.441 studentar frå same tidspunkt i 2013. 3.373 av desse studentane var kvinner.

Det var i alt 162.736 kvinnelege studentar i høgare utdanning i Noreg eller utlandet og 109.769 mannlege studentar.

Talet på studentar i Noreg auka med snautt 2.300 personar, medan nær 1.200 fleire studerte utanlands. 30 prosent av utanlandsstudentane var i Storbritannia, medan kring 20 prosent var i Danmark og ti prosent i USA.

Over 255.500 av studentane gjekk på norske universitet og høgskular. (©NPK)

LES OGSÅ: Vil ha fleire menn på psykologistudiet 

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.01
ANNONSE