Jernbanefag på timeplanen

Ved Høgskolen i Telemark går det denne hausten an å studere jernbanefag.

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Jernbanefag på pensum

Det nye tilbodet er eit samarbeid mellom skulen, utbyggingsprosjekta på Vestfoldbanen og Jernbaneverket. Dette er det nyaste tilbodet i landet innan jernbanefag for ingeniørstudentar, opplyser Jernbaneverket.

Den 25. august byrjar 32 studentar på valfaget innan jernbane ved HiT.

– Jernbaneverket håpar at mange av studentane vel å skrive bacheloroppgåva si innan jernbane til våren og at dei enten søkjer på vidare studium ved NTNU eller får jobb i bransjen, seier Bente Tangen Jernbaneverkets kompetansesenter i ei pressemelding.

Les meir om høgare utdanning her!