I fleire år har kornforskarar over heile verda arbeidd for å kartleggja DNA hos kveite. No er jobben gjort.

NPK
NPK

Det betyr at det i åra framover kan utviklast betre og meir robuste kveitesortar.

LES OGSÅ: Du kan faktisk døy av hjartesorg

Det er først når vi kjenner DNA-et til kveite at vi kan foredla nye kveitesortar på ein meir effektiv måte, forklarer professor Odd-Arne Olsen ved NMBU – Norges miljø- og biovitskaplege universitet. Han er har leidd det norske delprosjektet, som er ein del av eit stort internasjonalt prosjekt.

Forskarane karakteriserer arbeidet som revolusjonerande og meiner gjennombrotet med å kartleggja DNA-et til kveite har stor verdi for kornbøndene og for matvareproduksjonen i verda.

LES OGSÅ: Spelar seg til betre engelsk

Skal tåla ekstremvêr

Resultata vi no har kome fram til kan føra til at vi kan utvikla sortar som er spesialtilpassa ulike klima, seier Simen Rød Sandve, ein annan av dei norske forskarane i prosjektet. Det er mellom anna eit mål å utvikla kveitesortar som tåler meir ekstremvêr, som meir tørke og meir nedbør.

Funnet fører også til at vi får kveitesortar med betre bakekvalitet og høg ernæringskvalitet.

LES OGSÅ: Fem dyr som kan redda verda

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.53

LES OGSÅ

ANNONSE