– Dalai Lama-debatten har vist veikskapen ved modellen vi har i dag.

NPK-NTB
NPK-NTB

Medan finansminister Siv Jensen (Frp) ivrar for å leggja ned Etikkrådet for Oljefondet, føreslår Sp tvert imot å gje rådet meir makt. Og bruker Dalai Lama som døme.

– Dalai Lama-debatten har vist veikskapen ved modellen vi har i dag. Viss Etikkrådet i dag hadde rådd til å selja seg ut av eit kinesisk selskap, ville regjeringa ikkje klart å ta den avgjerda. Etikken hadde tapt for kvardagspolitikken, seier leiar i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, til Vårt Land.

Medan regjeringa ønskjer å leggja ned Etikkrådet og gje Noregs Bank ansvar for både eigarskapsutøvinga og utestengjings­mekanismen, vil Sp-leiaren styrkja rådet ved å gje det fullmakt til å bestemma på eiga hand om fondet skal selja seg ut av problemselskap.

I dag leverer Etikkrådet berre tilrådingar til Finansdepartementet om å selja seg ut av enkeltselskap, eller om å observera selskap. Deretter er det departementet som gjer den endelege avgjerda. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.52
ANNONSE