Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi ekstrapoeng til elevar som tar gresk og latin på vidaregåande. Men det skal godt gjerast å finne ein skule som tilbyr faga.

NPK-NTB
NPK-NTB

– Latin er Noregs eldste skulefag, og latin og gresk har hatt stor betydning i samfunnet vårt. Det er ein viktig del av kulturarven vår. Vi ønskjer at desse faga framleis skal vere mogleg å velje for elevane i den vidaregåande skulen, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han tilbyr no 0,5 tilleggspoeng til elevar som vel programfaga gresk 1, gresk 2, latin 1 eller latin 2 på vidaregåande. Faga får dermed same status som realfaga.

Endringa gjeld frå neste studieår. Men det er få elevar som vil få moglegheit til å nytte det nye tilbodet.

Berre fem vidaregåande skular i Noreg har undervisning i latin – Oslo katedralskole, St. Paul gymnas i Bergen, Sandnes vidaregåande skule, Thora Storm vidaregåande skule i Trondheim og Trondheim katedralskole.

Ekstrapoenga i gresk er det ingen som får nyte godt av, ettersom ingen vidaregåande skular i Noreg underviser i dette faget. (©NPK)

LES OGSÅ: Skrift utan tale

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.50
ANNONSE