Ved Valen sjukehus skal i overkant av 400 vidaregåande-elevar få eit meir nyansert bilete av psykiatrien den nærmaste tida.

Elisabeth Berg Hass, Kvinnheringen.no
Elisabeth Berg Hass, Kvinnheringen.no

For tida går det føre seg eit storstilt samarbeid mellom Valen sjukehus, Sunnhordland museum og skuleprogrammet VIP (rettleiing og informasjon om psykisk helse for ungdom). Ungdom frå dei vidaregåande skulane i Kvinnherad, Bømlo, Os, Lønborg, Framnes og frå Akademiet i Bergen vitjar i tur og orden det historiske sjukehuset i valebygda.

– Om lag 50 prosent av alle skulane i landet har VIP-programmet lagt inn i undervisninga si. Målet å å gje ungdom eit meir nyansert bilete av psykiatrien, og å få dei til å forstå kor vanleg psykiske lidingar faktisk er, fortel Kornelie Rossebø Sætre, forskingskoordinator og psykiatrisk sjukepleiar.

Får behandling heime
Vanlegvis vitjar programmet dei involverte skulane i deira respektive skulebygg, men denne gongen har ein fått til ein ekstraordinær og kjekk vri på undervisninga.

– Gjennom støtte frå den kulturelle skulesekken har vi laga eit kombinert program der elevane både får presentert VIP-programmet, og i tillegg får sjå det historiske teaterstykket «Den vanskelege historia» som Sunnhordland museum spelar. Og det at det heile går føre seg i eit faktisk psykiatrisk sjukehus, meiner vi er ein ekstra styrke ved programmet, fortel Sigrid Bøthun ved lærings- og meistringssenteret til Helse Fonna.

Med den historiske raude tråden vil ein då òg syna ungdom korleis psykiatrien har utvikla seg opp gjennom åra.

– Dei aller fleste som vert psykisk sjuke i dag, kan få behandlinga si heime. I dei aller færraste tilfella må ein bli buande på psykiatrisk sjukehus, slik det var vanleg før, påpeiker Rossebø Sætre.

I går var det elevar frå 2. året helsefag ved Os vidaregåande som fekk med seg undervisningsopplegget på Valen.

– Det var eit veldig interessant og sterkt opplegg. Særskild fordi vi utdannar oss til helsesektoren. Formidlinga under VIP var engasjerande, og teaterstykket syntest veldig ekte, meinte Rebecca Ellington.

Les saka i Kvinnheringen!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.49
ANNONSE