Tenåringar som søv nok, får sjeldnare forkjøling, influensa og omgangssjuke, meiner forskarar.

NPK
NPK

Frå før er det godt kjent at dårleg søvn kan føre til høgare risiko for både hjerte- og karsjukdommar, høgt kolesterol, fedme og depresjon. No har amerikanske forskarar funne ut at dårleg søvn også heng saman med meir akutt sjukdom, skriv Forskning.no.

Etter å ha undersøkt ungdom mellom 14 og 19 år, viser det seg at dei elevane som oppheldt seg flest timar i draumeland, hadde lågare risiko for sjukdom og mindre fråvær på skulen. Forskarane oppdaga også at dei som blei sjuke ofte hadde sove mindre enn vanleg i tida før utbrotet.

Resultata viser i tillegg at eit regelmessig søvnmønster kan vere bra, i motsetnad til skippertakskviling der ein tek igjen den manglande søvnen i vekedagane i helga. (©NPK)

LES OGSÅ: Søvnskadeleg sengesurfing

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.48

LES OGSÅ

ANNONSE