43 prosent av dei spurte nobelprisvinnarane et sjokolade meir enn to gonger i veka. Det syner fersk amerikansk forsking. 

Framtida

Forskarar ved San Diego-universitetet har spurt 23 mannlege nobelprisvinnarar i fysikk, kjemi, fysiologi eller medisin, og økonomi, om sjokoladevanane deira.  

Tre av dei spurte meinte sjokoladeforbruket hadde bidrage til å gje dei prisen, medan to meinte dei hadde fått den trass sjokoladevanane sidan. Fleirtalet avviste at det var nokon link, melder tidsskriftet Nature.  

Tidligare forsking har vist at det er samanheng mellom sjokoladeforbruket i eit land og talet på nobelprisvinnarar. Dette var bakgrunnen for forskingsprosjektet.  

LES OGSÅ: Denne maten gjer deg glad

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.45

LES OGSÅ

ANNONSE