Du kan bli sjuk av å eta pasta og ris som har stått for lenge på kjøkkenbenken. Ved fleire tilfelle har det ført til dødsfall.

mm

– Mange trur at det som er kokt automatisk er trygt. Erfaringa mi er at få er klar over kor farleg det er å eta pasta og ris som har vore kokt og seinare vorte oppbevart i romtemperatur over lengre tid, seier næringsmiddelteknolog Geir Otto Kjelstrup i Anticimex til Newswire.no.

I praksis tyder det temperaturar på 12-14 grader eller meir.

LES OGSÅ: Farleg med unge menn på kjøkenet

Overlever koking
Pasta og ris skil seg ut frå andre matvarer fordi dei inneheld større mengder av bakterien Bacillus cereus. Det er ein av få bakteriar som dannar bakteriesporar, som forenkla sagt tyder at bakterien inntar ei verna form av seg sjølv.

– Bakteriesporar er celler som overlever koking, i motsetnad til vanlege bakteriar som blir drepe. Når temperaturen synk etter koking, er Bacillus cereus-bakterien utan konkurranse andre bakteriar og byrjar å formera seg raskt, seier Geir Otto Kjelstrup.

Rundt fem prosent av dei overlevande bakteriestammene utviklar giftstoffet cereulide viss lagringa får skje i for høge temperaturar, med oppkast eller diaré som resultat viss ein får det i seg. Same prosess kan skje i mjølkeprodukt, pizza og gryterettar. Men det er ris og pasta som er mest i faresonen ved for lange lagringsopphald på kjøkkenbenken.

Når giftstoffet først er danna, går det ikkje an å fjerne det ved å koke opp maten på nytt.

LES OGSÅ: Matinnpakning fulle av miljøgifter

Dødsfall
– Eg vil på det sterkaste åtvara mot å la ris og pasta stå lenge lagra ved romtemperatur. Skjer lagringa derimot i eit kjøleskap, eller i alle fall under 6-8 grader, er maten trygg, seier professor Per Einar Granum ved Noregs veterinærhøgskole til Newswire.

Han fortel at ris og pasta har fått skulda for fleire dødsfall i Europa etter at japanske forskarar oppdaga samanhengen i 1994.

– Får bakteriane i pasta og ris gode nok vekstvilkår, kan folk bli så sjuke at dei døyr. I dei tre dødsfalla i Europa dei seinare årane har leversvikt vore årsak. Men då har det òg vore snakk om spesielt lang lagringstid, over 12-14 grader i meir enn to døgn, seier Granum.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.43

LES OGSÅ

ANNONSE