Bokmålsbrukarar har rett til større personleg frådrag på inntekta si enn nynorskbrukarar, skal me tru rettleiinga frå skatteetaten.

Jan Egil Fimreite, Sogn Avis
Jan Egil Fimreite, Sogn Avis

 

Der står det svart på kvitt at personfrådraget i skatteklasse 1 er på 45.350 kroner i bokmålsutgåva av rettleiinga frå skatteetaten, medan frådraget er 15.000 kroner i nynorskutgåva. I skatteklasse to er skilnaden enno større, 90.700 kroner i bokmålsutgåva mot 30.000 kroner i nynorskversjonen.

Trykkfeil

Det var fire vakne damer på tenestetorget i Aurland kommune som oppdaga det som må kunna kallast ei fadese frå skatteetaten si side.

– Me har i alle fall fått oss ein god latter, seier ei av dei, Anne Berit Borlaug.

– Me går sjølvsagt ut frå at det er ein trykkfeil, men det er rart at ingen har oppdaga det før.

Dei fire fungerer som kontaktpunkt for skatteetaten, slik at innbyggjarane i Aurland kan gå til tenestetorget for å få hjelp og råd når det gjeld sjølvmeldinga.

LES MEIR OM PERSONLEG ØKONOMI HER!

Trykkfeil

Skatteetaten tek sjølvkritikk for nynorskversjonen.

– Det stemmer at det er ein trykkfeil på side 47 i nynorskutgåva av rettleiinga til postane i sjølvmeldinga. Dette beklagar me, seier fungerande kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Skattedirektoratet.

Ho opplyser at i rettleiinga på nettsidene, skatteetaten.no, er det opplyst om feilen i den trykte nynorskutgåva.

– Så bokmålsbrukarar får ikkje større frådrag enn dei som nyttar nynorsk?

– Nei, det er ein beklageleg korrekturfeil, svarer Bjerke.

Les saka i Sogn Avis!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.43
ANNONSE