Minst 85 barn er sporlaust borte etter at dei forsvann frå norske asylmottak i fjor, ifølgje ein rapport frå Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS. 

NPK
NPK

Medrekna dei tre førre åra har til saman 237 einslege asylbarn forsvunne frå norske mottak, fortel NRK.

Ifølgje rapporten blir 70 prosent av barna borte etter at dei har fått beskjed om at dei skal sendast tilbake til det europeiske landet dei først kom til. Denne regelen vert kalla Dublin-regelverket. Etter at regelen blei innført, har talet på asylbarn som forsvinn auka kraftig, ifølgje rapporten.

PRESS fryktar at dei kan ha blitt offer for menneskehandel.

– Tidlegare var barna unntatt denne regelen. No fryktar vi at dei kan ha blitt utsette for menneskehandel. Vi veit at mange av dei har vore involverte i narkotikahandel, seier PRESS-leiar Andrea Sjøvoll.

LES OGSÅ: Vil ha omkamp om asylborna

Styresmaktene har høve til å gjere unntak frå regelen. SVs stortingsrepresentant Aksel Hagen meiner det bør gjerast oftare. 

– Vi meiner desse barna ikkje burde vere omfatta av Dublin-regelen og det bør gjerast fleire unntak enn det ein gjer i dag, seier han.

Justisdepartementet ønskjer ikkje å kommentere saka. (©NPK) 

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.41
ANNONSE