Utdanningsdirektoratet har i dag sendt den reviderte læreplanen for norskfaget ut på høyring.

mm

 

Det har så langt vore mest diskusjon kring endringane av vurderingsordningane.

– Noregs Mållag er glad for at SV og kunnskapsminister Kristin Halvorsen no seier at dei ikkje kan godta eit alternativ utan eigen karakter i sidemål, seier Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. Høyringsframlegget er òg eit gjennomslag for tidleg start for sidemålsopplæring, noko Noregs Mållag har arbeidd for i ei årrekkje. 

Noregs Mållag vil ha eit best mogleg norskfag, med ei best mogleg vurderingsordning. Det er avgjerande at revisjonen og vurderingsordningane ikkje fører til statustap for nynorsken. 

– For Noregs Mållag er det viktig at revisjonen ikkje går på tvers av vedteken språkpolitikk og at resultatet ikkje vert eit norskfag som svekkjer jamstillingsprinsippet, seier Håvard B. Øvregård. 

Saka er no på høyring med høyringsfrist 5. mars. Noregs Mållag vil kome med eit breitt høyringssvar.  

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.40
ANNONSE