Regjeringspartia Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil gjere EØS til valkampsak.

NPK-NTB
NPK-NTB

Samstundes gjer storebror Arbeidarpartiet det klart at det ikkje blir ny raudgrøn regjering utan forankring i EØS-avtalen.

EØS må bli tema i valkampen neste år, skriv Sp-leiar Liv Signe Navarsete i ein kronikk i Nationen.

– Det er viktig å avmystifisere EØS-avtalen. Han er ikkje avgjerande for å ha økonomisk og politisk samarbeid med EU. Sp ønskjer ein open og fordomsfri debatt om EØS-avtalen, skriv ho i kronikken.

LES OGSÅ: Gir opp kampen for EU-ja

EØS-avtalen er dårleg både for EU-tilhengarar og EU-motstandarar, meiner Sp-leiaren. Ho ser for seg tre moglegheiter:

– Inn i EU, endre EØS-avtalen, eller ut av EØS. Det første kan vi sjå vekk frå, men vi treng ein debatt om dei to andre. På kort sikt er det ikkje fleirtal i Noreg for å seie opp EØS-avtalen, men kan vi få fleirtal for å endre han og bli kvitt det som provoserer mest, spør Navarsete.

Også i SV står EØS på programmet.

– Ståstadene til partia er kjent for alle. Viss det viser seg at EØS-avtalen tvingar oss til å gjere ting vi ikkje vil, for eksempel å svekkje arbeidsmiljølova, må vi sette ned foten, seier nestleiar Karin Andersen (SV) i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Utanriksminister Espen Barth Eide (Ap) har vore klar på at det er uaktuelt for Arbeidarpartiet å regjere utan forankring i EØS-avtalen. Det stadfestar partisekretæren i Ap, Raymond Johansen.

QUIZ: Kva veit du om EU?

– Vi har vore tydelege fordi avtalen er viktig for Noreg. Han sikrar norsk næringsliv tilgjenge til marknaden på like vilkår i Europa, seier Johansen.

Han meiner det er uproblematisk at det er ulike syn på EØS blant regjeringspartia og viser til Soria Moria-erklæringa, som er plattforma til regjeringa. Der heiter det at samarbeidet til den raudgrøne regjeringa byggjer på EØS-avtalen. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.40

LES OGSÅ

ANNONSE