Fleire søsken til dei som blei råka av terrorhandlingane på Utøya i fjor sommar treng meir hjelp enn dei får i dag, blir det hevda.

NPK
NPK

– Eg får tilbakemelding om at fleire søsken til dei som blei ramma, slit etter Utøya-massakren og treng hjelp, seier Tove Selbekk, leiar for støtteforeininga etter 22. juli i Sør-Trøndelag til NRK.

Ho seier dette har blitt tydelegare etter kvart. Fram til mars i år var ho nestleiar i støtteforeininga nasjonalt og har inntrykk av at tendensen er den same i resten av landet.

Les òg: – Snakk med kvarandre

Selbekk får støtte av Atle Dyregrov, leiar for senter for krisepsykologi i Bergen. Han seier at ungdom kan skyva unna sterke kjensler for å verna seg sjølv, men at desse kjenslene kan koma tilbake når det har gått ei stund.

– Både etterlatne søsken, og søsken til overlevande, kan slita så mykje at dei bør få hjelp. Det gjeld spesielt dei som ein ser ikkje fungerer i kvardagen. Dei som trekkjer seg unna venner, eller ikkje fungerer like godt på skulen og i fritida, seier Atle Dyregrov.

Knut Hermstad, som koordinerer oppfølginga av dei ramma etter 22. juli i Sør-Trøndelag, seier søsken kan få betre hjelp, men at det kan ta litt tid å gje alle den hjelpa dei treng. (©NPK)

Les òg: – Eksamensreglane er fleksible

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.36

LES OGSÅ

ANNONSE