Elevrådsleiar Morten Habbestad vil kvitta seg med "skole".

Sunnhordland.no
Sunnhordland.no

Leiaren i elevrådet på Stord vidaregåande skule, Morten Habbestad, har sendt brev til Språkrådet og protestert på at ordet "skole" konsekvent vert brukt i nynorske skulebøker.

"Alle i Sunnhordland skriv og seier skule, men me er redde for at dersom det held fram med å stå "skole" i nynorsk skulebøkene våras, så vil det påverka dei barna som går på barneskulen, dette meiner me er svært uheldig. Me ynskjer ei forklaring på kvifor dette ordet er lov å skriva på nynorsk!!" skriv Habbestad, som forlangar eit grundig og godt svar snarast mogeleg.

Ordet skole blei jamstilt med skule i 1959, og har vore så å seia eineform i statlege skriv sidan.

Les saka i Sunnhordland!

Er det ok å bruka ordet "skole" på nynorsk? Eller bør det berre vera lov å skriva "skule"?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.35

LES OGSÅ

Kommentarar

ANNONSE