Dette er dei største utfordringane i Noreg, ifølgje veljarane.

mm

Køane i helsevesenet er den største utfordringa i Noreg.

I alle fall om ein skal tru dei spurte i TNS Gallup sitt Klimabarometer for 2011. To år tidlegare vare skule og utdanning den viktigaste utfordringa for Noreg. No er skule og utdanning på ein femteplass, ifølgje tal frå tv2.no.

I 2009 blei klimaendringar sett på som den fjerde største utfordringa. Blant ungdom er klimaendringar no sett på som den 11. største utfordringa. Blant andre aldersgrupper er klima på ein 6. og 7. plass.

LES OGSÅ: Ikkje oppteken av klimaendringar

Aukande vald og kriminalitet, utbygging av veg og jernbane og innvandring og integrering er på 2. til 4. plass av dei viktigaste utfordringane for Noreg.

Ta klimaquizen vår!

Media set dagsorden
– Veljarane blir i stor grad farga av kva som er på dagsorden. Gjennom media blir folk merksame på problem. I opptakten til stortingsvalet 2009 var skule og utdanning i fokus, at det har falt til femteplass no, betyr ikkje at det er gløymt, men at andre problemstillingar trengjer seg fram, seier professor og valforskar Bernt Aardal til tv2.no.

Medan norske media nemnde klimaendringar i nesten 5000 artiklar andre halvår i 2009, var dekninga redusert til det halve to år seinare, ifølgje undersøkinga.

LES OGSÅ: Klimautsleppa rett til vêrs

Dette svara dei ulike partia sine veljarar om kva som er dei tre viktigste utfordringane Noreg står overfor:

Arbeidarpartiet
Køane i helsevesenet
Aukande vald og kriminalitet
Utbygging av vegar og banar

Framstegspartiet
Innvandring og integrering
Aukande vald og kriminalitet
Utbygging av vegar og banar

Høgre
Utbygging av vegar og banar
Køane i helsevesenet
Økende vold og kriminalitet

Sosialistisk Venstreparti
Satsing på skule og utdanning
Klimaendringar
Fattigdom og urett

Senterpartiet
Utbygging av vegar og banar
Køane i helsevesenet
Aukande vald og kriminalitet

Kristeleg Folkeparti
Satsing på skule og utdanning
Aukande vold og kriminalitet
Køane i helsevesenet

Venstre
Satsing på skule og utdanning
Utbygging av vegar og banar
Aukande vald og kriminalitet

Kva meiner du er dei største utfordringane i Noreg?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.35

LES OGSÅ

ANNONSE