Mannleg lærar ville vere ven med dei finaste jentene

No blir Facebookproblem tatt opp i bystyret i Bergen.

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Lærar berre venn med dei finaste

Frp-politiker Ellinor-Therese Kreybu tek no opp Facebook-problem i bystyret. Ho ber elevar og lærarar bør tenkje seg om før dei vert vener i sosiale media.

Elevar og foreldre har teke kontakt med Kreybu og ytra at dei synast det er problematisk at elevar og lærarar er vener på Facebook. Mandag tek Kreybu opp problemstillinga i bystyret i Bergen, skriv nrk.no.

– Eg vil at vi skal få ein debatt kring dette. Både lærarar og elevar kan oppleve dilemmaet ved å vere vener på nettstadar som Facebook eller MSN, seier Kreybu til framtida.no.

Skaper konflikt
Ho har fått vite om tilfelle der unge mannlege lærarar berre vel å vere ven med eit par av jentene i klassen, medan gutane får nei om dei spør om å få vere Facebook-ven med same lærar.

LES OGSÅ: Difor funkar Facebook til flørting

– Slike situasjonar skapar konfliktar og usikkerheit i klasserommet, seier Kreybu. Ho meiner ein bør skilje mellom skule og fritid, og at den digitale plattforma It’s learning er ein stad der lærarar og elevar kan kommunisere, og at Facebook og MSN bør vere privat.

– I dag kan forventningar om å vere vener på Facebook skape eit utilbørleg press, både for elevar og lærarar, seier Kreybu. 

I Bergen kommune sitt reglement for tilsette står det at ein skal reflektere over om ein skal ha kontakt med elevar, brukarar og pårørande i sosiale media. Kreybu oppfordrar no lærarar og foreldreutval ved dei ulike skulane til å tenkje over problemstillinga.

– Eg tykkjer rektorane bør ta dette opp med lærarar og FAU. Kanskje kan alle rektorane i kommunen eines om felles retningsliner, spør Kreybu.

Ikkje forbod førebels
Ho ynskjer ikkje at kommunen innførar eit forbod mot at lærarar og elevar er vener på Facebook no.

LES OGSÅ: Er du avhengig av Facebook?

– Dei det gjeld må fyrst seie kva dei meiner. Viss dei sjølve ynskjer eit forbod, er det noko vi sjølvsagt vil sjå på, seier Kreybu.

Åtvarar lærarar
Rektor Atle Fasteland ved Rothaugen skole i Bergen trur dei fleste lærarar tenkjer seg om før dei vert vener med elevar.

– Eg ville vore utroleg reservert mot å sleppe noverande elevar inn på mi Facebook-side. Det vil verte ei feil rolleføreståing viss elevar er på min Face. Vi treng medvit når det gjeld rolle, seier Fasteland.

LES OGSÅ: Les raskare med digitale verktøy

– Har du oversikt over kva lærarane ved din skule gjer?

– Nei, det har eg ikkje. Men eg vil åtvare dei mot å verte ven med noverande elevar på Facebook, seier Fasteland. Han meiner det er umogleg å lage reglar, men at ein i staden må få i gang ein debatt og fremje dei retta haldningane.

– I sosiale media må vi tenkje mykje rolle, seier Fasteland.

”Kult og tidig”
Cidi Nzita er elevrådsleiar ved Rothaugen. Han er einig med rektor.

– Elevar bør helst unngå å vere vener med lærarar. Det er viktig å skilje mellom privatliv og skule, seier Nzita. Han seier nokre elevar synast det er ”kult og tidig” å vere FB-ven med lærarar, sjølv har han to lærarar på si veneliste.

LES OGSÅ: Fryktar at 21.000 skal kome i bursdag

– Eg er ven med kontaktlæraren vår fordi eg formidlar informasjon vidare frå læraren til resten av klassen gjennom Facebook. Men eg har gitt lærarane berre tilgang til enkelte ting på min profil, seier Nzita.

Kva synest du om at lærarar og elevar er vener på Facebook?