Desse studiebyane får støtte.

mm

Kunnskapsdepartementet har fordelt 242 millionar kronar til bygging av 1039 nye studentbustader for 2012. Sida 2005 har regjeringa totalt løyvt midlar til bygginga av 6318 studentbustader.

– Tilgang på rimelege bustader er viktig for studentane sin økonomi. Med årets løyving vidarefører vi den historisk store satsinga på studentbustadbygging og understrekar politikken til den raudgrøne regjeringa om at alle skal ha ein lik rett til utdanning, seier statsråd for forsking og høgare utdanning Tora Aasland i ei pressemelding.

I årets fordeling blir om lag 2/3 av studentbustadtilskota gitt til pressområda. Dette er gjort fordi det er eit særleg behov for studentbustader i dei store byane. Stavanger, Oslo og Akershus får mest.

Samtidig er det framleis behov for fleire studentbustader i heile landet. Ved løyvinga er det også lagt vekt på talet internasjonale studentar og bustadmarknaden rundt studiestaden.

Sjå kvar dei nye studentbustadene kjem:

Studentsamskipnad i/for

Tilsegn innvilga

Sunnmøre

35

Agder

100

Stavanger

146

Oslo og Akershus

164

Ås

100

Bergen

100

Oppland

87

Romsdal og Nordmøre

10

Trondheim

130

Buskerud

5

Tromsø

40

Sogn og Fjordane

36

Hedmark

55

Østfold

31

 


 

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.34

LES OGSÅ

ANNONSE