– Naturleg for Buskerud å ha valfritt sidemål, seier Ove Vannebo (FrP).

mm

Onsdag vedtok hovudutvalet for utdanningssektoren i Buskerud å søke om å innføre valfritt sidemål i fylket.

Avgjerda var med ni mot to stemmer. Utdanningsdirektoratet skal no handsame søknaden.

– Det kan vera positivt for elevane å velja litt sjølv, seier Tonje Kristensen (Ap) som også støtta forslaget.

Sjå videointervju med nokre av politikarane som gjekk inn for framlegget:

Kva tykkjer du om valfritt sidemål?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.30
ANNONSE