ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Våpeneksport

Tema: våpeneksport

– Ikkje akseptabelt at Norge tener pengar på krig

Mathisen er nyvald leiar i Changemaker, ei oppgåve ho skal ta over frå Tuva Krogh Widskjold i løpet av sommaren. Då skal ho gjere det...

Regjeringsplattforma vil ikkje redusere fattigdom i verda

– Regjeringsplattforma bekreftar ein skremmande trend der norske interesser trumfar fokus på fattigdomsnedkjemping og utvikling, seier Tuva Krogh Widskjold, leiar for Changemaker, til Framtida. – Bruk...

Fredsnasjonen Norge ligg på andreplass i krig

Det siste året har eg reist nokså mykje. Då er det kjekt å vere frå Norge. Eller rettare sagt, frå fredsnasjonen Norge. Det er...

Vil stoppa våpeneksporten til Saudi-Arabia

Torsdag gjekk Europaparlamentet med overveldande fleirtal inn for å stoppa all våpeneksport til Saudi-Arabia. Dette skjedde veka før utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget avgjer...

Norsk våpeneksport auka i 2015

 Det er særleg varegruppene «bomber, granatar, torpedoar mm.» og «patronar og delar» som har auka mykje, ifølge Statistisk sentralbyrå. Av totalen på 2,4 milliardar kroner gjekk...

Har ikkje kontroll på norske våpen

Når Noreg eksporterer våpen og militærutstyr vert det krevd ei sluttbrukarerklæring, som garanterer for kven som er den endelege mottakaren av utstyret. Dette skal hindre...

Ny dobling av diktatoreksporten

Nye tal for norsk våpeneksport stadfestar trenden til fjoråret: Medan den totale våpeneksporten går nedover, aukar eksporten til autoritære regime som Saudi-Arabia og Emirata. Fredag...

– Me er svært skuffa

– Det syner at omsynet til demokrati og menneskerettar ikkje veg tungt når det vert sett opp mot eigennyttige interesser, seier Hanne Sofie Lindahl, leiar...
ANNONSE

MEIR OM Changemaker

MEST LESE