ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Universitas

Tema: Universitas

– Det vert uttrykt så mye hat

– Det finst mange senterar rundt om i Europa som er veldig vide og uklare i profilen sin. Det er ikkje så dumt å...

Gull for grøne skogar

Denne saka er henta frå Universitas Berre i haust har Indonesisk regnskog på storleik med Telemark fylke vorte jamna med jorda. Vi veit at nedskjæringa...

Det går sakte med oljekuttet

Det skriv Universitas. I handlingsplanen lagt fram av Arbeidsutvalet i Studentparlamentet (SP) for 2014 og 2015 står det Universitetet i Oslo (UiO) skal prioritera...

Lite nynorsk i studentavisene

Nynorskprosenten i studentavisene er avhengig av talet på frivillige nynorskbrukande journalistar, og desse er ikkje alltid like lette å få tak i. Studvest i Bergen...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE