ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Trygve Slagsvold Vedum

Tema: Trygve Slagsvold Vedum

Solberg teke på senga av Sp

Senterpartiet (Sp) refererte til eit brev som har gått ut frå Høgre sentralt til ordførarar og tillitsvalde rundt om i landet. I brevet står...

Lang dragkamp om nestleiar i Sp

Fylkeslaga i Senterpartiet har frist til søndag med å komme med innspel til valkomiteen om ny partileiing. Ut frå innspela som er kjende til no,...

Fetrar og kusiner mistar odelen

 Vedtaket kjem fordi Mat- og landbruksdepartementet har vurdert det slik at odelsretten har hindra sal av landbrukseigedommar, skriv Nationen. Vidare ser departementet det slik...

Skal gi ministeren råd om landbruket

Gjennomsnittsalderen for å ta over gardsbruk ligg på over 50 år, syner tal frå Statistisk sentralbyrå. Tidlegare i sommar kunngjorde landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum...
ANNONSE

MEIR OM Landbruk

MEST LESE