ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Sysselsetjing

Tema: Sysselsetjing

Solberg: 109.000 nye jobbar på tre år

– Den gode utviklinga speglar arbeidsmarknaden, sa Solberg i debatten om revidert nasjonalbudsjett i Stortinget fredag. – Sysselsetjinga aukar sterkare enn på lenge. Berre dei...

LO: Unge menn slit mest i arbeidsmarknaden

I LOs siste konjunkturanslag går det fram at sjølv om nedgangen i arbeidsløysa fortset, slit særleg unge menn med lite utdanning på arbeidsmarknaden. Då sjeføkonom...

Færre unge, ufaglærte menn i jobb

Dei siste ti åra har delen nordmenn som jobbar, sokke med 2,2 prosentpoeng, men for unge, ufaglærte menn er det meir dramatisk, skriv Klassekampen. I aldersgruppa...

Dette er framtidas yrker

Sysselsettinga i petroleumsnæringa vil gå nedover i tida som kjem. Samstundes vil næringar som nyttar personar med lang utdanningslengde vekse. Det går fram av ein...

Redd Noreg taper jobbkampen

– Tala viser tydeleg at Norge sin posisjon på sysselsettingstoppen er trua, seier administrerande direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke til Klassekampen. Folketalet i Noreg...

Slit med å finne relevant jobb

Problema med å kome seg ut i arbeid varierte etter studieretning. Ikkje uventa er det sivilingeniørar og andre med profesjonsretta utdanning som kom seg...
ANNONSE

MEIR OM arbeidsløyse

MEST LESE