ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Raude Krossen

Tema: Raude Krossen

Opprop fører til utmeldingar

  Den 21. mars skal Stortinget handsame saka om motorferdsel i utmark. I den samanheng har representantar frå Høgre og Framstegspartiet kome med framlegg om...

– Det er ikkje noko hokuspokus

  MITT LIV - MINE VAL:Identitet, bistand og integrering er viktige stikkord gjennom utdanninga til Camilla Ringdal Dukefos. Ho har bachelor i psykologi og master...

Krev betre vilkår for asylborna

Onsdag presenterte Institutt for samfunnsforsking ein rapport om uhaldbare levekår for einslege mindreårige asylsøkarar. – Rapporten kjem med bekymringsmeldingar me har gjeve styresmaktene i fleire...

Dette er høgast på ønskelista

Ingrid Aas Borge, leiar, Changemaker Kva har gleda deg mest i 2012? – Changemaker har fått oppleva to store sigrar i året som har gått. Regjeringa...

Verdsmeistrar i ubeskytta sex

Tala for tilfelle av hiv-viruset aukar i Noreg, syner tal frå Folkehelseinstituttet. I 2009 var i overkant 5000 personar smitta av viruset i Noreg....

Stadig fleire rotar seg vekk

Allereie i år har Røde Kors såpass høge tal, at det kan sjå ut til at dei no set rekord. – Dessverre er det slik...

Røde Kors krev betaling til frivillige

– Skal vi gje befolkninga i Noreg ein skikkeleg beredskap må vi faktisk sikra at vi får nok folk ut, seier Jahn Petter Berntsen,...

Engasjementet gir han styrke

12. april skulle våpenkvila tre i kraft i Syria, men verken president Bashar al-Assad sine styrkar eller opprørarane har lagt ned våpna. På eit asylmottak...
ANNONSE

MEIR OM innvandring

MEST LESE