Røde Kors krev betaling til frivillige

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Skal vi gje befolkninga i Noreg ein skikkeleg beredskap må vi faktisk sikra at vi får nok folk ut, seier Jahn Petter Berntsen, leiar for Hordaland Røde Kors Hjelpekorps til NRK.

I dag er det berre offentleg tilsette som får godtgjersle for å vera med i frivillig arbeid. Folk som arbeider i privat næringsliv må betala.

Leiaren for Hordaland Røde Kors Hjelpekorps meiner det må vera eit statleg ansvar å gje alle kompensasjon for slik innsats.

– Dette må vera eit regjeringsansvar – for vi gjer dette på vegner av fellesskapen, seier han.

Røde Kors får støtte av Framstegspartiet.

– Det er jo ikkje slik at folk kan bestemma om det passar best å rykkja ut i arbeidstida eller på fritida, seier stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen. (©NPK)

Er det på tide at frivillige får betalt for tapt arbeidsforteneste når dei er med på hjelpeaksjonar?