ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tema: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Helene (17): – Eg føler meg ikkje ferdig med seterlivet!

I snart 30 år har Grønt Spatak sendt ungdommar kringom heile landet for å jobbe frivillig på gard. Formålet er å skape møteplassar for...

Semje om landbruksoppgjeret

Avtalen blei presentert på ein pressekonferanse fredag kveld. Norges Bondelag skildrar forhandlingane som har gått føre seg heile veka, som tøffe. – Vi gjekk inn...

– Bøndene må få reell streikerett

Aarebrot, som er professor i samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen, viser til at dersom både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag skulle...

Odelsjenta får ikkje garden

‒ Det er eit jentepotensial i landbruket, som i dag ikkje synest i statistikken. Difor gjeld det å opne definisjonane på kva landbruk er,...

2200 færre bønder får tilskot

Til no i år har 43.883 bønder eller landbruksføretak fått innvilga statsstøtte, mot 46.117 i 2013, fortel Nationen. Det utgjer ein nedgang på 4,8...
ANNONSE

MEIR OM Landbruk

MEST LESE