Aarebrot: Bøndene må få reell streikerett

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Bøndene må få reell streikerett

Aarebrot, som er professor i samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen, viser til at dersom både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag skulle velje å bryte forhandlingane under jordbruksoppgjeret, vil landbruket få det første tilbodet frå staten som resultat. Det er eit demokratisk problem, meiner han.

LES OGSÅ: Bøndene får meir å rutte med

– Den automatikken må vi gjere noko med. Det er ikkje berre bøndene som har staten som motparten. Det har også alle tilsette i staten, men dei har ein heilt reell streikerett, seier Aarebrot til Nationen.

Forhandlingar mellom partane i arbeidslivet er ein sentral del av den norske modellen, meiner Aarebrot, som synest det er på tide at bønder får lov til å ta i bruk same verkemiddel som andre yrkesgrupper.

– Eg hugsar landbruksstreik, det er eit våpen bøndene burde ha. Stortinget har fråteke bøndene det våpenet, seier Aarebrot.

Han viser til at bønder i dag berre har moglegheit til å aksjonere, ikkje streike.

Aarebrot meiner også at det bør bli nytta ein uavhengig meklar i jordbruksoppgjeret.

Landbruksdepartementet ønskjer ikkje å kommentere utspelet frå Aarebrot. (©NPK)

LES OGSÅ: – De urinerer på Aasen