ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Matjord

Tema: matjord

Sp-kommunar omdisponerte meir matjord enn Høgre-kommunar

Ei kartlegging gjort av Nationen viser at i perioden frå 2016 til 2018 vart det i alt omdisponert 33.000 dekar matjord. Av denne vart det omdisponert fleire dekar matjord i...

Kampen om jorda

Jorda er kjelda til mat, jorda er fritid, jorda er jobb. Til ei kvar tid har jorda vår vore utgangspunktet for territorielle krigar og...

– Ploglaust jordbruk kan redde planeten

Det er ein grøn revolusjon. Ved å parkere plogen og slutte å gjødsle, sprøyte og luke i åkrar og kjøkkenhagar kan vi auke matproduksjonen...

Biokol kan produserast på lågare temperatur

Dette skriv Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Alice Budai, stipendiat og forskar ved NIBIO, har undersøkt om det er mogleg å produsere stabilt biokol av...

Tid for Jordboka

Under føtene våre finst eit lite kjent univers, beståande av milliardar av vesen me sannsynlegvis er avhengige av for å overleva som menneskje. Me...

– Jordvernet svekt med ny regjering

Etter at Høgre og Frp tok over regjeringsmakta har Kommunaldepartementet (KMD) fått inn mykje færre innvendingar mot kommunale arealplanar, og færre av innvendingane blir...
ANNONSE

MEIR OM jordvern

MEST LESE