ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Globalisering

Tema: Globalisering

Verda etter korona: Globaliseringa blir neppe den same igjen

Teksta er først publisert hjå NUPI Skole, som ein del av serien «Hvor hender det?» og er omsett og gjengjeve med velvilje.  Kva er globalisering? Korleis...

Internasjonal lærarutdanning

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) får 10 millionar kroner av regjeringa for å etablere eit internasjonalt program som skal leggje til rette for...

Frå Bryggja til Buenos Aires

– Sommar i Argentina er som i ein sauna, fortel Sondre Matias Nave. Framtida.no møter han ein januardag i Oslo. Ute er det rundt null...

Klimakutt i transport mogleg

Pisk og gulrot verkar når utsleppa frå biltrafikk skal ned. Men utfordringane er framleis store, skriv Cicero – Senter for klimaforsking på sine nettsider. Kraftige...

DU vel, billig eller etisk?

Globalisering er eit kompleks samspel mellom menneske, teknologi, finanskreftar, idear og samfunn. Det er ein styrt prosess der verda blir stadig meir grenselaus. For...

– Vestlege statar må handle no

11 prosent av befolkninga i verda, eller nær 800 millionar menneske, har ikkje tilgang til trygt drikkevatn. Ureint vatn er ein av hovudårsakene til...
ANNONSE

MEIR OM Aktivisme

MEST LESE