Utdanning

«Fleire eksamenar betyr fleire slike urettferdige karakterar»

Eg fryktar at dette forslaget kjem til å føre til at fleire elevar fell utanfor den vidaregåande opplæringa, skriv Margrethe Sørheim (17) om Venstre sitt forslag til nytt partiprogram.

Margrethe Sørheim (17)
Medlem i Vestland Ungdomsutval
Publisert

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar.

Venstre foreslår å innføre eksamen i alle fag i den vidaregåande skulen. Dei meiner det er meir rettferdig enn dagens ordning, og kjem til å auke elevane sin skulemotivasjon.

Det som er urettferdig, er at fem timar eller 30 minutt har like mykje å seie som eit eller to heile år. Fleire eksamenar betyr fleire slike urettferdige karakterar som har altfor mykje å seie for den enkelte elevens studiemoglegheiter.

Fleire eksamenar er feil veg å gå. Ein eksamen får berre fram ein liten del av den store kunnskapen eleven har i faget. Dette fører til at eksamenskarakteren ikkje speglar elevanes reelle kunnskap, kompetanse og engasjement i faget.

Eksamen i alle fag kjem ikkje til å auke motivasjonen til elevane, i beste fall kjem motivasjonen til å vere lik som den er i dag. Eksamen er ikkje ein god motivasjons-, men ein stressfaktor.

Eg fryktar at dette forslaget kjem til å føre til at fleire elevar fell utanfor den vidaregåande opplæringa. Vi må ta vare på alle elevane på skulen, også dei som slit med å gjennomføre dei eksamenane dei må gjennom i på skulen i dag.