Politikk og samfunn

5 historier som får deg til å sjå lyst på framtida

Fleire av oss vel å unngå nyheiter frå tid til anna, samstundes krev dei globale krisene vi står overfor at fleire enn nokosinne engasjerer seg for å finne løysingane. Her er nokre grunnar til å sjå lyst på framtida, skriv My-Anine Wilhelmsen

My-Anine Wilhelmsen
Prosjektkoordinator i Verdens Beste Nyheter, ein kampanje frå Changemaker og Press – Redd Barna Ungdom.
Publisert

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar. Innlegget er sett om til nynorsk av Framtida.

Fleire nordmenn vel frå tid til anna å skjerme seg sjølv frå nyheitene. Dette kan vere å scrolle forbi innslag, byte kanal, eller heilt og fullt unngå nyheitene. Mange blir overvelda av nyheiter om katastrofar, krig og klimakrisa. Undersøkingar viser at blant nyheitene nordmenn hyppigast vel å unngå, er mellom anna nyheiter om krigen i Ukraina, klima og miljø, og sosial rettferd på lista.

Samstundes skjer det mange framsteg, og vi finn stadig løysingar på problema som verda står overfor. Kvar einaste dag jobbar menneske over heile kloden for at verda skal bli ein betre stad. Desse nyheitene fortener å få spalteplass og oppslag – her er fem av dei:

Store framsteg i kampen mot malaria

Som det tredje afrikanske landet har Kapp Verde vorte erklært malariafri av Verdas helseorganisasjonen (WHO). Samstundes gjer dei mest folkerike landa i verda, India, store framsteg i kampen mot den myggborne sjukdommen. I 1981 kosta sjukdommen årleg 800 000 menneske livet.

I 2021 var det 90 menneske som døydde av malaria.

Fleire menneske har tilgang på reint drikkevatn

Mellom 2015 og 2022 auka andelen av befolkninga i verda som har tilgang til trygt drikkevatn frå 69 til 73 prosent.

Auken inneber at 687 millionar menneske til fekk tilgang til reint vatn i nærleiken av der dei bur.

Ein rapport frå Verdshelseorganisasjonen, har anslått at minst 1,4 millionar dødsfall i verda i 2019 var eit resultat av mangel på dette. Når fleire personar får tilgang på grunnleggjande fasilitetar, kan det verne mot vassborne sjukdommar som diaré og kolera, noko som kan spare mange liv kvart år.

Færre tre blir felte i Amazonas

I 2023 fall Brasils avskoging av Amazonas med 50 prosent samanlikna med året før, og avskoginga er på det lågaste ho har vore på dei siste fem åra. Dette er gode nyheiter, fordi Amazonas er ei nøkkelbrikke i kampen mot klimaendringar.

Tusenvis av kilometer med jernbane blir elektrisk

I år er det 99 år sidan det første elektriske toget rulla ut på jernbanen i India. Då var det ein heilt spesiell måte å køyre tog på. Det er det ikkje lenger.

I dag blir jernbanenettet elektrifisert i India i ein rasande fart.

Dei siste tala frå nyttår er på 61.508 kilometer elektriske jernbanespor, eller 94 prosent av det nasjonale jernbanenettet. Knapt halvparten har vorte elektrifisert berre dei siste åra. Det er godt for klimaet, for økonomien i landet og for folkehelsa.

Sigrar for likekjønna par

Frå 1. januar kunne likekjønna par gifte seg i Estland, landet er dermed det første av dei baltiske landa, og det andre i Aust-Europa etter Slovenia, der to personar av same kjønn kan gifte seg. Ein månad etter vart det klart at likekjønna par i Hellas kan gifte seg og adoptere barn. Hellas er det første landet der majoriteten er ortodokse kristne som har vedteke ei slik lovendring. Hellas føyer seg inn i rekkja av 15 EU-land som allereie har opna for likekjønna ekteskap.