Norsk studentorganisasjon ber om Kjerkols avgang

Ingvild Kjerkol (Ap) bør gå av som helse- og omsorgsminister, meiner leiaren av Norsk studentorganisasjon (NSO).

NPK-NTB
Publisert

– I liknande situasjonar som denne ville mange studentar vorte utestengde. Det er rett og rimeleg at Kjerkol får konsekvensar i denne saka. Studentar forventar likebehandling, mellom utdanningsinstitusjonar og mellom studentar og statsrådar, seier NSO-leiar Oline Sæther.

Ho meiner Kjerkol i motsetning til tidlegare regjeringskollega Sandra Borch (Sp) har handtert situasjonen dårleg.

– Medan Sandra Borch gjekk av fort og reieleg, har Kjerkol har hatt ein heilt anna handtering og vist manglande forståing for problemstillinga fusk. Vi hadde forventa meir av ein statsråd, seier ho.

Sæther meiner det einaste rette helse- og omsorgsministeren kan gjere no er å gå av.

– Det å sitje som statsråd krev tillit i befolkninga. Norske studentar finn ikkje Kjerkols handtering av saka særleg tillitvekkjande.

Ifølgje fleire medium har klagenemnda ved Nord universitet konkludert med at Kjerkol fuska i masteroppgåva si i helseleiing. Ho har ikkje kommentert den påståtte konklusjonen, då ho sjølv ikkje har fått ho.

Leiaren for Unio, Noregs største hovudorganisasjon for arbeidstakarar med høgare utdanning, seier tilliten er svekt.

– Det er krevjande å ha tillit til ein statsråd som blir felt for juks. Denne avgjerda svekkjer tilliten til Kjerkol, seier leiar Ragnhild Lied til TV 2.