Den rikaste prosenten forureinar like mykje som dei fattigaste to tredelane

Den rikaste prosenten av befolkninga i verda står for like mykje klimagassutslepp som dei fattigaste to tredelane, ifølgje ein rapport frå organisasjonen Oxfam.

NPK-NTB-DPA-AFP
Publisert

Den rikaste prosenten – 77 millionar menneske – står for 16 prosent av klimagassutsleppa i verda. Det er like mykje som dei fem milliardar fattigaste menneska på jorda, ifølgje rapporten.

Tala inkluderer investeringar i selskap med store utslepp.

– Jo rikare du er, jo lettare er det å kutte personleg og næringsmessig utslepp, seier Max Lawson, ein av forfattarane av rapporten.

Analysen er basert på forsking frå organisasjonen Stockholm Environment Institute. Rapporten blir berre publisert nokre veker før verdsleiarar samlast i Dubai for FNs klimatoppmøte.