10 000 studieplassar står ledige

Seks av sju studentar møtte til studiestart, men framleis er det mange ledige studieplassar rundt om i landet.

NPK-NTB
Publisert

Av dei 10 000 studieplassane som står ledige, kjem 4600 av at studentar med plass ikkje møtte opp, skriv Khrono. Talet på studentar som ikkje møtte opp, er omtrent som i fjor.

Talet på ledige plassar svarer til 17 prosent av dei planlagde studieplassane. Lærarutdanningane og utdanningar i pedagogikk har høgast del tomme studieplassar, skriv Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse.

Ei kartlegging som Khrono har gjort, viser at 1275 studieplassar for grunnskulelærarar står ledige. Det svarer til over 40 prosent av studieplassane.