Maria Abrahamsen med mobiltelefon

Psykolog Maria Abrahamsen er uroa for korleis sosiale medium påverkar barn og unge si psykiske helse. Foto: Privat