Rekordmange unge er redde for å bli sende til utlandet mot sin vilje, ifølgje regjeringa

Nynorsk Pressekontor
Publisert

Rekordmange unge tek kontakt med hjelpeapparatet fordi dei er redde for at foreldra skal sende dei til utlandet mot deira vilje, ifølgje regjeringa.

Dei sender no brev til alle kommunane i landet, fylkeskommunar og statsforvaltarar for å be dei om å vere merksame på dette – særleg før sommarferien.

Arbeider mot negativ sosial kontroll

– Å få bukt med at barn og unge ikkje blir utsette for negativ sosial kontroll er eitt av hovudmåla til regjeringa for integreringa. Ingen skal oppleve vald og overgrep eller å bli halden igjen mot sin vilje i utlandet, seier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Det er sentralt at alle som kjem i kontakt med barn og unge, følgjer med og melder frå til barnevernet viss dei er bekymra, oppmodar barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Viktig med førebygging

Ambassadane står klare til å hjelpe dersom noko skulle skje, men det er avgrensa kva norske styresmakter kan gjere dersom utsette personar ber om hjelp i utlandet. Det gjeld både om dei er norske statsborgarar eller har lovleg opphald i Noreg.

– Førebygging heime i Noreg er viktig. Vi må gjere det vi kan for at det ikkje skal skje. For dersom ein norsk borgar treng hjelp i eit vertsland, må Noreg ta omsyn til lovene og reglane i det landet, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).


Foto: Privat