Studentar på elleve nye utdanningar kan få vurdert om dei er skikka for yrket

Kunnskapsdepartementet føreslår no å innføre ei vurdering av om ein er skikka i enkelte grunnutdanningar og vidareutdanningar.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Fellers for utdanningane er at dei fører til yrke der ein har med sårbare grupper å gjere.

Her inngår mellom anna bachelor i folkehelsearbeid, bachelor i tolking, bachelor i ernæring, bachelor i osteopati og bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll, ifølgje Khrono.

I dag er det 28 utdanningar der studentane er underlagde ei vurdering av om ein er skikka. Om ein reknar med alle vidareutdanningar, er til saman 35 utdanningar lista opp i departementsforslaget til ny forskrift om å vere skikka, som skal ut på høyring.