Min fyrste sommarjobb: DNT-leiaren var ekstrahjelp på aldersheim

Bente Kjøllesdal
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Det var litt krevjande for ein så ung gut å delta i stell og å hjelpe med bleieskift og dei tinga, skriv Dag Terje Klarp Solvang på e-post til Framtida.no.

Han tenkjer tilbake på sin aller første sommarjobb, då han som 14-åring byrja som ekstrahjelp på alders- og sjukeheim.

Solvang fortel at han lærte mykje i løpet av somrane han arbeidde der, som:

– Respekt for andre menneske og å tole menneske som er veldig ulik meg sjølv.

Måtte lære å jobbe for pengane

I dag er Dag Terje Klar Solvang leiar i Den Norske Turistforening. Tidlegare har han arbeidd som marknadssjef i Høgre, og han er utdanna i hotelleiing frå Universitetet i Stavanger.

Men sitt første møte med arbeidslivet fekk han på alders- og sjukeheimen, og der var oppgåvene varierte:

– Alt frå å vaske golv, til å bistå i å servere dei som ikkje kunne ete sjølv til å delta på legging av bebuarane.

– Korleis fekk du jobben?

– Mamma jobba på den same alders- og sjukeheimen og var nok oppteken av at poden skulle lære å jobbe for pengane.

Solvang hadde jobben i 3-4 år før han tok fatt på nye oppgåver i oppvasken på ein restaurant.

Brukte pengane på sko og klede

DNT-leiaren fortel at han i sommarjobben vart kjend med mange fine folk, både pasientar, pårørande, sjukepleiarar og hjelpepleiarar.

– Kva var det beste med jobben?

– Eg lærte å vere snill med alle uansett alder og behov for hjelp. Og at du lærer deg å lytte til ulike behov. Viktige lærepengar alt saman.

– Kva var den største tabba du gjorde?

– Eg kjem ikkje på noko eg tabba meg ut på. Trur eg var pliktoppfyllande. Attesten er i alle fall god.

– Kva brukte du pengane til?

– Eg var ikkje så flink med pengar, så alt gjekk nok til sko og klede. Og noko musikk. 


Foto: Privat/Tore Sætre/Wikimedia/CC BY-SA 4.0