Fastrentene i Lånekassen stig til over 3 prosent

Fastrentene i Lånekassen stig 1. juli til det høgaste nivået på elleve år. Alle dei tre fastrentene går opp rundt 0,7 prosentpoeng og passerer 3 prosent.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Frå denne 1. juli vil fastrentene vere:
  • 3,435 prosent for tre års fastrente (stig med 0,661 prosentpoeng)
  • 3,581 prosent for fem års fastrente (stig med 0,680 prosentpoeng)
  • 3,687 prosent for ti års fastrente (stig med 0,669 prosentpoeng)

Tre og fem års fastrente når det høgaste nivået på elleve år, sidan september 2011. Førre gong ti års fastrente var høgare, var i juli 2014.

– Etter ein lang periode med låge fastrenter, bevegar no alle fastrentene seg opp på tretalet. Dette er ei markant endring, som kjem i kjølvatnet av at bustadmarknadrentene har auka mykje, seier Morten Rosenkvist, administrerande direktør i Lånekassen.

Flytande rente frå 1. juli er 1,815 prosent.


Les også: Revidert nasjonalbudsjett: Dette er viktig for deg som er ung

Direktør for 22.-juli-senteret Lena Fahre (til venstre), AUF-leiar Astrid Willa Eide Hoem, kunnskapsminister Tonje Brenna og Lisbeth Røyneland i Støttegruppa etter 22. juli fotografert i høve løyvingane til 22. juli-tiltaka. Foto: Kunnskapsdepartementet