Statministeren: – I dag vakna vi til krig i Europa

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– I dag vakna vi til krig i Europa. Vi har lenge frykta at Russland vil gå til eit massivt militært åtak på Ukraina. Det skjer no, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Han skildra sivile som søkjer til bomberom, folk som hamstrar mat og bensin eller legg på flukt.

– Det vi ser, er sterke bilete. Vi må vere førebudde på at vi vil sjå øydelegging, liding og naud på kontinentet vårt i vår tid, sa Støre og la til:

– Det er eit åtak på det frie og demokratiske Europa.

– Ser ut til å vilje endre styresettet

På spørsmål om kva regjeringa reknar som Putins mål med invasjonen av Ukraina, sa Støre at han naudig gjer seg til ein fortolkar av dei indre tankane som den russiske presidenten har bak det han seier.

– Men det han har sagt i dag, peikar i retning av at han skal okkupere og endre styresettet i Ukraina. Der sit det ein vald president, og viss det er formålet, så teiknar det eit bilete av ein veldig omfattande militær operasjon for å nå det målet: ein operasjon med veldig høg humanitær pris, sa Støre.

Sluttar seg til nye sanksjonar

– Russland har teke på seg enormt ansvar ved å gå til militært åtak på eit naboland i Europa. Det er klart det får konsekvensar for Russlands forhold til alle land, sa Støre, som varslar at Noreg vil komme med tydelege markeringar overfor Russland.

– Noreg vil slutte seg til sanksjonane som no blir diskuterte med europeiske partnarar som ein reaksjon, sa Støre.

Desse sanksjonane vil komme i tillegg til dei som kom tidlegare i veka.

Regjeringa vil sende humanitær hjelp til sivilbefolkninga i Ukraina og aukar naudhjelpa med 200 millionar kroner.

– Noreg stiller allereie opp med humanitær og økonomisk og politisk støtte til Ukraina. Vi vil stille opp meir i tida som kjem, sa Støre.

Vil vareta forholdet

Støre fekk spørsmål om korleis invasjonen påverkar forholdet mellom Noreg og Russland.

– Det får heilt klart konsekvensar. Men vi har fått anerkjenning både i Nato og andre stader for at vi må vareta naboforholdet med Russland på ein klok måte, sa Støre.

Han seier naboforholdet har vore basert på langtidsperspektiv, og at det har vore føreseieleg og attkjennande, og påpeikar at målet er å vareta det låge spenningsnivået i nordområda.

Støre seier likevel at dette neppe er tida for å utvikle det bilaterale samarbeidet med Russland, slik regjeringa formulerte ønske om i Hurdalsplattforma.

– Men dei heilt klare utfordringane ein møter med naboskap i nord, om havet, den felles fiskeribestanden og søk og redningsarbeid, det er det i norsk interesse å vareta på ein god måte, seier statsministeren.

Forsvarssjefen har sett i verk planlagde tiltak

– I tråd med Natos rutinar, som er godt innarbeidde, har forsvarssjefen sett i verk planlagde tiltak for å styrkje vaktsemda og beredskapen til forsvaret. Dette er det gode planar for, sa Støre.

Han sa òg at Nato har sett i verk tiltak for å verne medlemsland.

– Det gjeld dei som treng alliert støtte for å vareta tryggleiken sin. Noreg deltek fortløpande i vurderinga av dette, sa Støre.

Han understreka at dette er utelukkande defensive tiltak.

Nato-øving går som planlagt

Nato-vinterøvinga Cold Response i Noreg i mars og april blir ikkje påverka av situasjonen i Ukraina og vil gå som normalt, stadfestar Støre.

– Øvinga, som er rutinemessig, planlagd og annonsert med Russland invitert inn som observatørar, er viktig for at ein trenar saman i vinterforhold i norsk landskap. Øvinga er ikkje eit svar på det som skjer i Ukraina, det er rutine, seier Støre på spørsmål frå NTB.

Roa norske barn

NRKs Supernytt stilte statsministeren spørsmål på vegner av fleire barn som lurte på om også Noreg kunne bli ramma.

– Vi har venner vi står saman med, og det er ingen som truar dei. Noreg truar heller ingen, sa han retta til barna.

– Vi ønskjer å bidra til at det blir ei fredeleg løysing i Europa, understreka statsminister Jonas Gahr Støre.


Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskij besøkte Donbas-regionen i april 2021. Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP