Er du mellom 12 og 25 år kan du i sommar få prøva deg som fiskar gjennom ungdomsfiskeordninga til staten.
mm
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Noreg, og regjeringa er oppteken av at rekrutteringa til fiskaryrket blir halden oppe og styrkt. Ungdomsfiskeordninga har som mål å gje ungdom erfaring frå yrket som fiskar, og føresetnader for å sjå potensialet i denne yrkesvegen, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i ei pressemelding.

Han fortel at tiltaket har vore godt motteke, sidan ordninga blei innført på 90-talet. I fjor kom det inn nesten 200 søknader til ordninga.

Ungdomsfiskeordninga gjeld for heile landet i perioden frå og med 15. juni og til og med 7. august 2021. Innanfor dette tidsrommet omfattar ordninga alle fiskeslag som blir fanga i dei vanlege fiskeria langs kysten.

– Men fisket etter rognkjeks kan starta allereie no, seier fiskeri- og sjømatministeren.

Interesserte ungdommar kan registrera seg hos Fiskeridirektoratet.


Les også om kvardagen som fiskar på sjark: – Ein dårleg dag er når vi får lite fisk og ting går til helvete, slik at det vert mykje ekstraarbeid og skipparen vert forbanna, fortel Isak Dreyer frå Norges tøffeste

Isak Dreyer er inne i sin tredje sesong som fiskar. Livet på havet er tydelegvis like god trening som ein får på treningsstudio, for Dreyer kunne nyleg hente heim tittelen Norges tøffeste. Foto: Michael Schult Ulriksen/NRK
ANNONSE