Fleire flytta frå enn til Oslo i fjor. Uvanleg, ifølgje Statistisk sentralbyrå.
NPK-NTB
NPK-NTB

Sist Oslo hadde eit flytteunderskot, var i 2000, viser den siste statistikken frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ei uvanleg sterk utflytting i 4. kvartal i fjor bidrog sterkt til underskotet, ifølgje SSB.

Korona og høge bustadprisar

– Det har vore spekulert på om korona har skulda for denne markerte auken i utflytting på slutten av året. Sidan livet for tida er lettare og meir normalt dei fleste andre stader i landet enn i Oslo, og det har vist seg mogleg for mange å utføre arbeidet sitt frå heimen – uansett kvar det ligg, heiter det i rapporten.

Administrerande direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Foto: Joakim Karlsen

Norges Eiendomsmeglerforbund meiner likevel den høge prisveksten på bustader i Oslo det siste året, trass i pandemien, kan forklare noko av flyttemønsteret.

– Prisveksten ser no ut til å tvinge fleire til å etablere seg utanfor Oslo, der prisnivået er meir overkommeleg. Trenden blir truleg forsterka av vedvarande covid-19-restriksjonar, stillstand og høgare arbeidsløyse i Oslo, seier direktør Carl O. Geving.

I fjor hadde tre fylke større samla utflytting enn innflytting, eller eit flytteunderskot, trass innvandring. Forutan Oslo gjeld dette Nordland og Troms og Finnmark.


Marie Nielsen Solberg frå Stjørdal.

LES OGSÅ

ANNONSE